BinSoft Informàtica

Serveis a empreses / Seguretat

BINSOFT REMOTE SYSTEM BACKUP
El Grup Binsoft Informàtica us ofereix un nou servei de suport de còpies de seguretat per poder garantir la disponibilitat d’una còpia fora de la vostra empresa.

Seguretat

Segons la Llei de Protecció de Dades (LOPD), les empreses estem obligades a disposar d’una còpia de seguretat fora de les nostres instal·lacions, per tal de garantir la recuperació de dades en el cas d’un desastre.

El RSB (Remote System Backup) és un nou servei que permet disposar d’un espai virtual encriptat, on podeu desar-hi de forma periòdica les vostres dades i recuperar-les d’una forma fàcil, simplement disposant d’una connexió ADSL d’Internet. El nostre servei garanteix un ampla de banda de 100 Mb/s síncrones (pujada i baixada) que permet un tràfic a una velocitat ràpida.

PREGUNTES FREQÜENTS

Aquest serveix substitueix el meu sistema habitual de còpies?

No. És un recolzament addicional per poder garantir una seguretat més amplia. El client ha de seguir utilitzant sistemes de cinta i/o discos per garantir una millor seguretat en les seves dades.

Aquest sistema esta pensat com a complement de les còpies habituals que fa el client, i poder garantir una seguretat i una tranquil·litat addicional en el cas d’haver-hi un desastre.

Puc copiar les mateixes dades de la cinta i/o discos?

Els nostres servidors estan preparats per emmagatzemar grans volums de dades, però la velocitat de les vostres línies ADSL fa impossible realitzar una copia de totes les dades en un període curt de temps.

Què puc copiar en el servidor de còpies remot?

El servei esta pensat per poder-hi copiar aquelles dades crítiques del nostre sistema informàtic. Per exemple la base de dades gestió i les dades de comptabilitat.

Quina seguretat tenen les meves dades?

Les vostres dades estan protegides amb un usuari i una contrasenya que fa que només el client pugui administrar i accedir-hi. Addicionalment, cada arxiu que es copia dins del servidor remot té un sistema d’encriptació (codificació) amb contrasenya que només el client pot desxifrar.

Quant temps pot tardar en fer-se la còpia?

El temps està condicionat en funció de la vostra línia ADSL i concretament a la velocitat de pujada (upstream) que té la línea.

Com he de fer les còpies de seguretat?

Per a poder realitzar la còpia de seguretat és necessari instal·lar un programa de llicència pública que permet programar les còpies d’una forma periòdica. Aquest programa té un cost 0€ per el client.

Els nostres tècnics us instal·laran el programa de còpia de seguretat en el servidor i us programaran la còpia remota.

En cas de desastre, com puc recuperar les meves dades?

Per a poder recuperar les dades només és necessari disposar d’un navegador o bé un programa de connexió a fitxers (FTP o similar), i disposar de l’usuari i contrasenya d’accés al sistema remot, i també de la contrasenya d’encriptació per a poder recuperar l’arxiu.

Els nostres tècnics us instal·laran el programa de còpia de seguretat en el servidor i us programaran la còpia remota.

Quant costa aquest servei?

El preu del servei és de 33,75€/mensuals + IVA.

Els clients que ja disposen d’un contracte de manteniment amb el Grup Binsoft Informàtica gaudeixen d’un 25% de descompte en la quota. Per tant el preu queda en 25€/mensuals + IVA