BinSoft Informàtica

Serveis a empreses / Servidors

Binsoft Informàtica, líder en tecnologia, ofereix a la PIME tota la seva gamma de servidors, mitjançant una acurada configuració la seva empresa tindrà garantida la seguretat de les dades, una velocitat òptima de la xarxa i una tramesa fiable de fitxers.

Servidors

L’ensamblatge en format TOWER CUBE o RACK, ens permet aplicar l’última tecnologia multiprocessador, els sistemes d’emmagatzemat més avançats amb tecnologia RAID i HOT-SWAP.

Les últimes configuracions en sistemes de seguretat DAT-DLTIV ...i suportar qualsevol sistema operatiu: Windows, Linux, SCO.

Qualsevol instal·lació d’un servidor va vinculada a un servei d’assessorament que inclou un estudi previ un informe posterior de les necessitats del client en quant al servidor.

Binsoft Informàtica us ofereix solucions de virtualització per poder simplificar i optimitzar la vostra infraestrutura de SERVIDORS.

La virtualització us permet poder simplificar la vostra infraestructura TI creant un centre de dades més segur, dinàmic i flexible. Us permet desplegar el vostre centre de dades reduint i optimitzant els recursos energètics, de hardware i l’espai físic dins de la vostra empresa.

Principalment el concepte de virtualització consisteix en poder disposar de diferents recursos dins d’un mateix hardware garantint : l’aïllament, la seguretat, la flexibilitat, l’agilitat i la portabilitat.

Les màquines virtuals estant totalment aïllades entre si dins del mateix hardware. La virtualització ens permet de poder crear diferents màquines, totalment independents, i cada una amb els seus propis recursos de disc, memòria, CPU, xarxa, ...

Aquest aïllament ens dona un accés segur i independent a cada una de les màquines, un error de seguretat o un fallo en una de les màquines no posa en perill la resta de infraestructura.

Amb la virtualització tenim la flexibilitat de poder disposar de diferents sistemes operatius totalment independents sobre un mateix hardware, amb l’agilitat de poder crear noves màquines virtuals, migrar les màquines a altres entorns i disposar d’un temps de recuperació en cas de desastre molt més òptim, amb una recuperació des de cero de tot el vostra sistema.

Les nostres solucions es basen principalment amb productes de VMware, empresa pionera amb tecnologia de virtualització, i també amb solucions Hyper-V en entorns Windows Server.