BinSoft Informàtica

Serveis a empreses / Control de presència

Ja és d’obligat compliment per a totes les empreses

Control de presència - El millor fitxatge

El Real Decreto Ley 8/2019 del 8 de març estableix l'obligació del registre de jornada i control horari d’entrada i sortida dels treballadors. Aquest decret publicat al BOE (Boletín Oficial del Estado) amplia l'actual normativa, i obliga a totes les empreses a complir-la.

Es modifica l'article 34, afegint un nou apartat 9, amb la següent redacció:

"La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo. Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada. La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social."

Binsoft Informàtica, S.L., una vegada més demostrant el seu lideratge en solucions informàtiques per a empreses, li ofereix la possibilitat de controlar amb tota comoditat i seguretat els horaris i l’absentisme del seu personal.

Us oferim la solució preferida per les empreses

EL KIT VISUAL PRESÈNCIA

Software
Software
SOFTWARE VISUAL PRESÈNCIA NET
 • Software de control de presència
 • Base de dades SQL
 • Incidències personalitzables
 • Càlcul d'imports hora per categoria
 • Torns de Treball
 • Sense limitació d'horaris
 • Gestió de Vacances i Permisos
 • Trams d'incidències
 • Llistats d'informes personalitzables
Terminal
Terminal
TERMINAL S3
 • Pantalla color TFT 3,5 polsades
 • Sensor òptic de reconeixement
 • Pot emmagatzemar 8.000 plantilles i 200.000 moviments
 • 8 tecles de funció definides per l'usuari
 • Entrada per Targeta de presència
Terminal
Parametrització
PARAMETRITZACIÓ i Configuració de Software
 • Instal·lació del Terminal
 • Configuració de la Base de dades
 • Alta d'empleats i targetes
 • Fins a 20 empleats sense cost afegit
 • Horaris
 • Ajustaments i Posada en marxa

MÒDUL WEB

Mòdul web
 • Integració dels fitxatges en VisualPresencia
 • Conexió des de PC, Mòbil i Tauleta
 • 100% entorn web amb HTML5
 • Sense necessitat d'instal·lar cap programa
 • Registre intern dels fitxatges web
 • Filtre d'empleats que poden fitxar externament
 • Possibilitat d'alertes per correu
Mòdul web