BinSoft Informàtica

Serveis a empreses / Seguretat

Les dades de la teva empresa és el més important, no les perdis.

Seguretat - Binsoft Informàtica

Tenim la solució

PREGUNTES FREQÜENTS

1. Com puc assegurar no perdre les dades de la meva empresa?

Realitzant correctament les còpies de seguretat, utilitzant sistemes com Rdx / Nas i tecnologies de virtualització com Vmware i software de còpies tipus Backupchain / Yosemite.

2. Com sé si s'utilitzen els ordinadors de la meva empresa de forma correcta?

Realitzant una auditoria de recursos i detecció i traçabilitat de mails

1. Assegurar les dades (Rdx/Nas) Vmware (backupchain/Yosemite)

Un dels actius més importants de les empreses son les dades, és important utilitzar i disposar de sistemes de còpies que ens permetin garantir la seguretat de les nostres dades i una recuperació àgil i eficient.

Els dispositius RDX ens permet disposar de les nostres còpies sobre un cartutx extraïble, i el NAS ens garanteix poder disposar de còpies de seguretat de forma local en discos redundants.

El BackupChain gestiona les còpies de seguretat d'entorns virtuals de VMwareWorkstation o Hyper-V, podent realitzar còpies en calent i granulars.

El Barracuda Yosemite Backup ens gestiona les còpies de seguretat sobre dispositius extraïbles poden garantir el controls de medis i la seva rotació.

Assegurar les dades (Rdx/Nas) Vmware (backupchain/Yosemite)

2. Auditoria de recursos i detecció i traçabilitat de mails

Tant important es la seguretat de recuperació de les nostres dades, com també el ús que es fan d'elles i la utilització dels recursos de la empresa.

La solució de traçabilitat permet auditar el ús dels nostres recursos tecnològics i de les dades.

Auditoria de recursos i detecció i traçabilitat de mails

3. Firewall

Firewall - Binsoft Informàtica

El dispositiu físic del Firewall ens ajuda a separar i protegir la nostra xarxa local dels accessos i atacs externs. És la capa addicional de seguretat per filtrar el tràfic d’internet en ambdós sentits.

Ens gestiona els caudals d’accés a Internet, els serveis de VPN, de HotSpot i també ens protegeix el tràfic del continguts perillosos.

4. Molt més que un antivirus

Per a garantir la millor seguretat de les nostres dades cal disposar d'una solució completa per protegir els nostres dispositius i servidors d'una forma preventiva davant de les noves amenaces tecnològiques.

Les solucions d'antivirus no estant preparades per a poder detectar les darreres amenaces, com per exemple el Ramsomware (Crytolocker), ens cal disposar d'una eina efectiva que compleixi amb els funcions tradicionals d'un antivirus i que disposi sistema de prevenció intel·ligent davant de les noves amenaces.

Molt més que un antivirus

5. Servei de verificació i control de còpies de Seguretat

Tan important és fer les còpies de seguretat de les nostres dades com la verificació de que es realitzen les còpies i que el sistema les ha realitzat correctament.

Aquesta tasca es pot realitzar periòdicament per a fer la comprovació i generar un informe per la seva la seva empresa.