BinSoft Informàtica

Serveis a empreses / Consultoria

Binsoft Informàtica us ofereix un serveis d’assessorament i consultoria a les empreses per poder assolir els seus objectius de la forma més optima i rentable.

Consultoria

La nostra empresa disposa d’un serveis d’assessorament i consultoria per poder ajudar els nostres clients a desenvolupar projectes, buscar solucions optimes i poder garantir el màxim d’èxit en la implementació de solucions TIC.

Disposem d’un servei de consultoria i assessorament en diferents àmbits relacionats en les TIC, buscant sempre la millor solució i oferint en el client la gestió i supervisió del procés d’implementació dels seus projectes.

El nostre departament tècnic - comercial realitza un estudi de les necessitats de la empresa i busquen quines són les solucions més optimes, i aconsellem quina es la millor sistema d’implementació i quins recursos ha d’utilitzar els nostre clients per poder assolir els seus objectius.

Us podem oferir assessorament i consultoria en la implementació de comunicacions, infraestructures de servidors, programari, virtualització, tecnologia IP, comerç electrònic, llei de protecció de dades, ...