BinSoft Informàtica

Serveis a empreses / Invoice

Invoice by Binsoft Introdueix fàcilment totes les factures al teu ERP

El nou sistema de digitalització automàtica de factures

Procés invoice

BinSoft Informàticasempre ha buscat la forma d'augmentar la productivitat a les pimes i reduir les tasques rutinàries i sense valor. Existeix un estudi que demostra que les tasques sense valor d'una empresa consumeixen el 30% del seu temps.

Alguns dels motius pels quals la introducció manual de les factures als sistemes informàtics (ERP) perjudiquen a les empreses són:

  • És una tasca rutinària
  • Forta despesa econòmica dedicada a una tasca exempta de valor
  • Alt percentatge d'error degut a la introducció manual
  • Cercar posteriorment una factura que s'arxiva en paper té un cost 20 vegades superior a tenir-ho digitalitzat
  • El treball administratiu diari i rutinari treu temps per a realitzar tasques estratègiques més valuoses i orientades a millorar el servei al client

invoice és un sistema pensat i dissenyat per reduir, automatitzar i digitalitzar la introducció de les factures de proveïdors i creditors al vostre sistema de gestió.

amb invoice

Alliberem temps per realitzar tasques de valor afegit més productives

Cercarem la informació més ràpidament i per tant podrem donar respostes més ràpides i efectives

Assegurem que la introducció de les dades és 100% fiable i sense errors

Reduirem un 85% el temps dedicat a una tasca sense valor i per tant augmentarem la productivitat