BinSoft Informàtica

Serveis a empreses / Manteniment

Que és un manteniment per
BINSOFT INFORMÀTICA?

És un Servei Preventiu amb l’objectiu principal de millorar i consolidar el funcionament d’un sistema informàtic. Inclou el concepte de Servei Integral:

 • Reparacions
 • Solució d’Urgències en un termini immediat.(segons contracte)
 • Prevenció de Riscos Informàtics
 • Seguretat en Dades
 • Assessorament continuat i seguiment dels projectes
 • Projecte a mig termini, 1 any vista

Quins beneficis obté una empresa
amb el Manteniment?

 • El seguiment el fa sempre el mateix tècnic, exceptuant algunes urgències.
 • Preferència en Serveis Urgents.
 • Seguiment mensual dels Sistema Informàtic.
 • Feina desenvolupada en funció d’un objectiu predefinit des de l’inici de la relació.
 • Estar informat de les novetats tecnològiques.
 • Consolidació del pla de Seguretat per a dades.
 • En empreses de pocs ordinadors és important els manteniments?
 • Els Manteniments s’adapten a les necessitats i al pàrking informàtic de cada client, i es calcula el nombre d’hores òptim per tal de realitzar la tasca amb èxit.
PER SABER SI CAL UN MANTENIMENT O NO, CAL RESPONDRE A AQUESTA PREGUNTA:

Puc passar dos o tres dies sense Ordinador o Ordinadors a la meva empresa?
Si la resposta és que NO, llavors es necessita un manteniment.

ELS NOSTRES PAQUETS DE MANTENIMENT

 
Manteniment preventiu

Un tècnic assignat amb una o més visites mensuals de les hores que s’estipulin.

El tècnic fa totes les tasques de revisió i manteniment per tal de que els equips estiguin sempre al 100%.

Arrel del seguiment mensual que fa el tècnic, es redacta un informe periòdicament on s’informa de les tasques realitzades i es fan propostes en funció de les mancances que s’han detectat.Uns dies abans de la jornada de manteniment es fa arribar un llista per tal de que el client ompli les tasques a realitzar i faci una mica de previsió de les necessitats que té en cada moment.

Si entre jornades apareix un problema té un servei d’urgència a la seva disposició o bé es pot programar una visita normal en funció de la importància del problema.

Disposa d’una atenció telefònica personalitzada i preferencial.

Manteniment Correctiu i/o Urgències

L’empresa té assignat un talonari d’hores que inclouen el Servei Urgent (segons contracte). El servei s’activa mitjançant una trucada al nostre SAT 93 877 30 74 i s’assigna un tècnic immediatament (segons contracte).

El tècnic realitza la reparació i un informe d’incidència.

Auditoria de Seguretat

Cada vegada més les empreses s’han d’adaptar a la Llei de Protecció de Dades i cada empresa en funció de la seva feina i de les dades amb les que treballa ha d’assumir unes responsabilitats vers els seus clients en aquesta matèria. BINSOFT INFORMÀTICA li ofereix la possibilitat, de amb la seva experiència amb el suport d’una empresa especialitzada establir un pla integral de seguretat de dades i de sistemes amb una varietat de possibilitats adaptables a cada cas.

Tots aquests punts queden per escrit en un contracte on apareixen les condicions i estan signades per ambdues parts, i existeixen unes clàusules de penalització per tal d’assegurar el bon funcionament del servei.

Manteniment Preventiu i Correctiu

Les quotes de manteniment preventiu inclouen un talonari de 6 talons. Cada taló té 3 subtalons. En la compra dels següents talonaris té un dte. d’un 25%. S’entregarà un taló al tècnic per cada 2 hores i/o fracció. Si les reparacions es programen a 72 hores o més llavors cada taló serveix per tres serveis.

- Si la tasca realitzada pel tècnic és urgent, recollim un taló sencer.
- Si la tasca és semiurgent, recollim una tercera part del taló.

Assistència Remota

Una novetat en el servei de manteniment és l’assistència remota. És un servei que permet als nostres tècnics donar assistència i poder gestionar la incidència de forma remota. A través d’un programa de fàcil accés, des de Binsoft Informàtica podem accedir al vostre ordinador com si hi estiguéssim davant. Aquest servei permet gesionar la incidència de l’ordinador d’una manera més ràpida. Sobretot perquè guanyem temps al no haver-nos de desplaçar fins a la seva empresa.

Per tant, nosaltres ens estalviem haver de portar un tècnic fins al lloc de la incidència, i el client s’estalvia els costos de desplaçament. Aquest sistema innovador, fa que puguem agilitzar molt més el procés. Tant per a reparacions com per a consultes, com si estiguéssim insitu. Aquestes assistències es pagaran amb 1/3 del taló, com si es tractés d'un servei semiurgent.

Per a accedir-hi, heu de descarregar el programa a la nostra web www.binsoft.cat. Dins l'apartat de suport, el tècnic us indicarà quina de les 3 opcions necessiteu. Tot seguit cliqueu a sobre i executeu el programa que ens permetrà accedir al vostre ordinador. Després de fer-lo servir, s'esborrarà del vostre sistema de manera automàtica.

Recollida de còpies de Seguretat

Un tècnic de BINSOFT INFORMÀTICA li recull les còpies de seguretat i les emmagatzema en una càmera de seguretat a les instal·lacions de BINSOFT INFORMÀTICA.

- És un servei addicional als altres i per tant no està inclòs en els anteriors.
- El client farà un dipòsit de 100,00€ per la caixa on es dipositaran les còpies.
- Les dues còpies de les claus estaran en poder del client.
- El client entregarà la caixa amb les còpies a dins al tècnic i tancada amb clau.
- En cas de pèrdua de la clau hi haurà una penalització de 100,00€.

Aquest últim tema de les còpies de seguretat és molt important actualment ja que en algunes empreses, les que estan dins del nivell alt de protecció de dades, es d’obligatori compliment mantenir fora de les instal·lacions de l’empresa una copia de seguretat de les dades.

"Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. Artículo 25. Copias de respaldo y recuperación. Deberá conservarse una copia de respaldo y de los procedimientos de recuperación de los datos en un lugar diferente de aquel en que se encuentren los equipos informáticos que los tratan cumpliendo en todo caso, las medidas de seguridad exigidas en este Reglamento."

Per la seva banda BINSOFT INFORMÀTICA signarà un contracte amb el client de confidencialitat de dades. Per tal d’assegurar la normativa vigent.

En els nivells baix i mig no és obligatori, però si recomanable, per aquest motiu BINSOFT INFORMÀTICA li posa aquest servei a la seva disposició.