BinSoft Informàtica

Serveis a empreses / Virtualització

Binsoft Informàtica us ofereix solucions de virtualització per poder simplificar i optimitzar la vostra infraestrutura TI.

Virtualització

La virtualització us permet poder simplificar la vostra infraestructura TI creant un centre de dades més segur, dinàmic i flexible. Us permet desplegar el vostre centre de dades reduint i optimitzant els recursos energètics, de hardware i l’espai físic dins de la vostra empresa.

Principalment el concepte de virtualització consisteix en poder disposar de diferents recursos dins d’un mateix hardware garantint : l’aïllament, la seguretat, la flexibilitat, l’agilitat i la portabilitat.

Les màquines virtuals estant totalment aïllades entre si dins del mateix hardware. La virtualització ens permet de poder crear diferents màquines, totalment independents, i cada una amb els seus propis recursos de disc, memòria, CPU, xarxa, ...

Aquest aïllament ens dona un accés segur i independent a cada una de les màquines, un error de seguretat o un fallo en una de les màquines no posa en perill la resta de infraestructura.

Amb la virtualització tenim la flexibilitat de poder disposar de diferents sistemes operatius totalment independents sobre un mateix hardware, amb l’agilitat de poder crear noves màquines virtuals, migrar les màquines a altres entorns i disposar d’un temps de recuperació en cas de desastre molt més òptim, amb una recuperació des de cero de tot el vostra sistema.

Les nostres solucions es basen principalment amb productes de VMware, empresa pionera amb tecnologia de virtualització, i també amb solucions Hyper-V en entorns Windows Server.